Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/1120 al Comisiei din 23 iulie 2020 de acordare a protecției în temeiul articolului 99 din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului pentru denumirea „Adamclisi” (DOP)