Προηγούμενη κοινοποίηση συγκέντρωσης Υπόθεση M.10091 — TowerBrook Capital Partners/Warburg Pincus/AA Υπόθεση υποψήφια για απλοποιημένη διαδικασία (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 2021/C 1/05