ETA:n sekakomitean päätös N:o 53/2019, annettu 29 päivänä maaliskuuta 2019, ETA-sopimuksen liitteen I (Eläinlääkintä- ja kasvinsuojeluasiat) muuttamisesta [2020/807]