Regulamentul (CEE) nr. 2159/89 al Comisiei din 18 iulie 1989 de stabilire a normelor de aplicare a măsurilor specifice pentru fructe cu coajă lemnoasă și roșcove, prevăzute la titlul IIa din Regulamentul (CEE) nr. 1035/72 al Consiliului PROPCELEX