Concluziile avocatului general Jacobs prezentate la data de26 ianuarie 1989. # Kurt Drewes împotriva Bezirksregierung Lüneburg. # Cerere având ca obiect pronunțarea unei hotărâri preliminare: Bundesverwaltungsgericht - Germania. # Cauza 358/87. TITJUR Drewes