2012/26/UE: Decizia Comisiei din 29 iunie 2011 privind Ajutorul de stat C 35/08 (ex NN 11/08) acordat de Franța în favoarea instituției publice „Institutul Francez al Petrolului” [notificată cu numărul C(2011) 4483] Text cu relevanță pentru SEE