Padomes Lēmums (ES) 2020/143 (2020. gada 28. janvāris) par nostāju, kura Eiropas Savienības vārdā jāieņem Muitas konvencijas par starptautiskajiem preču pārvadājumiem, kuros izmanto TIR karneti, Administratīvajā komitejā attiecībā uz grozījumiem konvencijā