Tarybos Sprendimas (ES) 2020/143 2020 m. sausio 28 d. dėl pozicijos, kurios Europos Sąjungos vardu turi būti laikomasi Muitinės konvencijos dėl tarptautinio krovinių gabenimo su TIR knygelėmis administraciniame komitete, dėl Konvencijos pakeitimo