Nõukogu otsus (EL) 2020/143, 28. jaanuar 2020, Euroopa Liidu nimel võetava seisukoha kohta TIR-märkmike alusel toimuva rahvusvahelise kaubaveo tollikonventsiooni halduskomitees seoses konventsiooni muutmisega