Decizia de punere în aplicare (UE) 2019/1094 a Comisiei din 17 iunie 2019 de autorizare a statelor membre să adopte anumite derogări în temeiul Directivei 2008/68/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind transportul interior de mărfuri periculoase [notificată cu numărul C(2019) 4303] (Text cu relevanță pentru SEE.)