Decizia nr. 2/2019 a Consiliului mixt instituit în temeiul Acordului de parteneriat economic între Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și statele părți la APE din SADC, pe de altă parte, din 19 februarie 2019 privind adoptarea Regulamentului de procedură pentru prevenirea și soluționarea litigiilor și a Codului de conduită al arbitrilor și al mediatorilor [2019/438]