Cauza C-887/19 P: Recurs introdus la 4 decembrie 2019 de Susanne Rutzinger-Kurpas împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a treia) din 3 octombrie 2019 în cauza T-491/18, Vafo Praha/EUIPO – Rutzinger-Kurpas