KIRJALLINEN KYSYMYS E-1784/99 esittäjä(t): Mark Watts (PSE) komissiolle. Siviili-ilmailun turvallisuus.