Recomandarea (UE) 2020/775 a Comisiei din 5 iunie 2020 privind elementele esențiale ale compensației echitabile și alte elemente esențiale de inclus în acordurile tehnice, juridice și financiare între statele membre în vederea aplicării mecanismului de asistență în temeiul articolului 15 din Regulamentul (UE) 2019/941 al Parlamentului European și al Consiliului privind pregătirea pentru riscuri în sectorul energiei electrice și de abrogare a Directivei 2005/89/CE a Parlamentului European și a Consiliului [notificată cu numărul C(2020) 3572]