Obvestilo Komisije o uporabi določb člena 26(3) Uredbe (EU) št. 1169/20112020/C 32/01