Directiva Comisiei din 28 martie 1983 de adaptare la progresul tehnic a Directivei 78/764/CEE a Consiliului de apropiere a legislațiilor statelor membre cu privire la scaunul pentru conducătorul de tractoare agricole sau forestiere pe roți (83/190/CEE)