2013/455/UE: Decizia Consiliului din 9 iulie 2013 privind poziția care urează să fie adoptată, în numele Uniunii Europene, în cadrul comitetului mixt instituit prin Acordul între Comunitatea Europeană și Principatul Monaco privind aplicarea anumitor acte comunitare pe teritoriul Principatului Monaco