Cerere de propuneri – Institutul Băncii Europene de Investiții propune trei noi sponsorizări EIBURS în cadrul Programului pentru cunoaștere al acestuia