Mnenje Svetovalnega odbora za omejevalna ravnanja in prevladujoče položaje s sestanka tega odbora dne 16. marca 2018 o osnutku sklepa v zadevi AT.40136(2) – Kondenzatorji – Poročevalec: Italija