Cerere de propuneri și activități conexe în cadrul programului de lucru 2019-2020 al Programului pentru cercetare și formare al Comunității Europene a Energiei Atomice (2019-2020) de completare a Programului-cadru pentru cercetare și inovare Orizont 2020