Kauppakomitean päätös N:o 1/2020, annettu 19 päivänä marraskuuta 2020, Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Kolumbian, Ecuadorin ja Perun välisen kauppasopimuksen liitteessä XIII olevan lisäyksen 1 muuttamisesta [2021/273]