SPØRGSMÅL nr. 6 (H-0388/97) af Tony CUNNINGHAM til Rådet. Rådets fælles aktion af 1. oktober 1996. jf. EU-traktatens artikel J.3 om antipersonelminer