Zaak T-24/20: Beschikking van het Gerecht van 15 december 2020 — Junqueras i Vies / Parlement (“Beroep tot nietigverklaring – Institutioneel recht – Lid van het Parlement – Voorrechten en immuniteiten – Aankondiging door de voorzitter van het Europees Parlement van de constatering van het vacant zijn van de zetel van een lid van het Europees Parlement – Verzoek tot het nemen van een dringend initiatief om de immuniteit van een lid van het Europees Parlement te bevestigen – Handelingen die niet vatbaar zijn voor beroep – Niet-ontvankelijkheid”)