Asia T-24/20: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 15.12.2020 – Junqueras i Vies v. parlamentti (Kumoamiskanne – Toimielimiä koskeva oikeus – Parlamentin jäsen – Erioikeudet ja vapaudet – Euroopan parlamentin puhemiehen ilmoitus Euroopan parlamentin jäsenen edustajantoimen vapautumisesta – Pyyntö käynnistää kiireellisesti aloite Euroopan parlamentin jäsenen koskemattomuuden vahvistamiseksi – Toimet, jotka eivät voi olla kanteen kohteena – Tutkimatta jättäminen)