Richtsnoer voor etikettering en verpakking in overeenstemming met Verordening (EG) nr. 1272/2008