Dyrektywa Rady z dnia 9 grudnia 1974 r. zmieniająca dyrektywę nr 68/193/EWG w sprawie wprowadzania do obrotu materiału do wegetatywnego rozmnażania winorośli