Stališče generalnega pravobranilca Mengozzi predstavljeno 17. decembra 2010.