E și F TITJUR Luarea de poziţie a avocatului general Mengozzi prezentată la 17 mai 2010. # Proces penal împotriva E şi F. # Cerere având ca obiect pronunțarea unei hotărâri preliminare: Oberlandesgericht Düsseldorf - Germania. # Politica externă și de securitate comună - Măsuri restrictive specifice îndreptate împotriva anumitor persoane și entități în vederea combaterii terorismului - Poziția comună 2001/931/PESC - Regulamentul (CE) nr. 2580/2001- Articolele 2 și 3 - Înscrierea unei organizații pe lista persoanelor, a grupurilor sau a entităților implicate în acte de terorism - Transmiterea de către membrii organizației către aceasta de fonduri care provin din activități de colectare de donații și din vânzarea de publicații. # Cauza C-550/09.