Concluziile avocatului general Mayras prezentate la data de11 ianuarie 1978. # Johann Lührs împotriva Hauptzollamt Hamburg-Jonas. # Cerere având ca obiect pronunțarea unei hotărâri preliminare: Finanzgericht Hamburg - Germania. # Cauza 78/77. Lührs TITJUR