Rezoluţia Parlamentului European din 25 octombrie 2018 referitoare la situația din Venezuela (2018/2891(RSP))