Concluziile avocatului general Tesauro prezentate la data de12 decembrie 1989.