Propunere de DECIZIE A CONSILIULUI privind poziția care urmează să fie adoptată, în numele Uniunii Europene, în cadrul Organizației Maritime Internaționale cu ocazia celei de a 31-a sesiuni a Adunării OMI, privind adoptarea amendamentelor la Rezoluția A.658 (16) referitoare la utilizarea și aplicarea materialelor retroreflectorizante pe mijloacele de salvare, procedurile pentru controlul statului portului, 2017 [Rezoluția A.1119 (30)] și Orientările pentru inspecții din cadrul Sistemului armonizat de inspecții și de certificare (HSSC) [Rezoluția A.1120 (30)]