C-306/06. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2008. április 3-i ítélete (Oberlandesgericht Köln – Németország előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – 01051 Telecom GmbH kontra Deutsche Telekom AG (2000/35/EK irányelv – A kereskedelmi ügyletekhez kapcsolódó késedelmes fizetések elleni fellépés – A 3. cikk (1) bekezdése c) pontjának ii. alpontja – Késedelmes fizetés – Banki átutalás – Az az időpont, amikortól a fizetést teljesítettnek kell tekinteni)