Cauza C-306/06: Hotărârea Curții (Camera întâi) din 3 aprilie 2008 (cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Oberlandesgericht Köln — Germania) — 01051 Telecom GmbH/Deutsche Telekom AG (Directiva 2000/35/CE — Combaterea întârzierii efectuării plăților în cazul tranzacțiilor comerciale — Articolul 3 alineatul (1) litera (c) punctul (ii) — Întârzierea efectuării plăților — Virament bancar — Data începând cu care plata trebuie să se considere efectuată)