Pisno vprašanje E-008975/11 Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE) za Komisijo. Mučenje živali v mestu Tordesillas: El Toro de Vega