Întrebare scrisă E-4260/08 adresată de Robert Kilroy-Silk (NI) Comisiei. Subvenţionarea tauromahiei în Spania