Ordonanța Tribunalului de Primă Instanță (camera a cincea) din data de 19 mai 2008.#Télévision française 1 SA (TF1) împotriva Comisiei Comunităților Europene.#Acțiune în anulare - Decizia Comisiei care califică anumite măsuri adoptate de Republica Franceză în favoarea France 2 și a France 3 drept ajutoare de stat compatibile cu piața comună - Termen de introducere a acțiunii - Articolul 44 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul de procedură - Inadmisibilitate.#Cauza T-144/04. Ordonanța Tribunalului de Primă Instanță (camera a cincea) din data de 19 mai 2008.