Cauza F-125/12: Acțiune introdusă la 3 noiembrie 2012 — ZZ/OAPI