Concluziile avocatului general Lenz prezentate la data de13 iunie 1989.