Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 932/2011 z  19. septembra 2011 , ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny