2011 m. rugsėjo 19 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 932/2011, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti