Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 932/2011, annettu 19 päivänä syyskuuta 2011 , kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi