Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 932/2011, 19. september 2011 , millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril