Hotărârea Curții (Camera întâi) din 10 martie 2021.