Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende M.10215 — CVC/Carlyle/MedRisk) Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande (Text av betydelse för EES) 2021/C 139/05