Prethodna prijava koncentracije (Predmet M.10215 — CVC/Carlyle/MedRisk) Predmet primjeren za primjenu pojednostavnjenog postupka (Tekst značajan za EGP) 2021/C 139/05