TITJUR Acton și alții/Comisia Hotărârea Curții din data de 18 martie 1975. # Marie-Louise Acton și alții împotriva Comisiei Comunităților Europene. # Cauze conexate 44, 46 și 49-74.