Cauza C-337/15 P: Recurs introdus la 6 iulie 2015 de Ombudsmanul European împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a patra) din 29 aprilie 2015 în cauza T-217/11, Staelen/Ombudsmanul European