Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 188, 18 lipiec 2009