Concluziile avocatului general Trabucchi prezentate la data de28 martie 1974. # J. Nold, Kohlen- und Baustoffgroßhandlung împotriva Comisiei Comunităților Europene. # Cauza 4-73. TITJUR Nold/Comisia